Strona główna
Zegar
Imieniny
2 Września 2014
Wtorek
Imieniny obchodzą:
Absalon, Bohdan,
Czesław, Czech,
Czechasz, Czechoń,
Dersław, Dionizy,
Eliza, Henryk,
Julian, Stefan,
Tobiasz, Wilhelm,
Witomysł
Do końca roku zostało 121 dni.
Gościmy
KOMUNIKAT BURMISTRZA BIAAEJ PISKIEJ PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
28.08.2014.
Szanowni Mieszkańcy Białej Piskiej,

uprzejmie informuję, że od 1 września 2014 r. w gminie Biała Piska nastąpi zmiana w rozliczeniu za odpady. Przede wszystkim będą niższe stawki opłat i inna metoda ich ustalania. Obniżenie stawki opłat za śmieci od 1 września br. jest możliwe ponieważ zmniejszona została opłata za jedną tonę śmieci „na bramie” Stacji Przeładunkowej z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Opadów w Białej Piskiej, a także nieco mniejsze są też koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych.
Poprzednie naliczenie opłaty było od mieszkańca i stawka wnosiła 11 zł miesięcznie, a od 1 września będzie o 2 zł niższa. Teraz opłaty będą naliczane od ,,gospodarstwa domowego”.

W celu usprawnienia zbierania deklaracji, na podstawie deklaracji z ubiegłego roku, pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przygotowali deklaracje wg nowego wzoru, które Państwo po zweryfikowaniu i uzupełnieniu podpiszecie.

Dlatego też uprzejmie proszę w celu zweryfikowaniu danych i podpisania korekt deklaracji, o zgłaszanie się od 01 do 05 września 2014 r. Mieszkańców ulic:

• Sikorskiego i Sportowa od godz. 8.00 do Referatu Robót Publicznych i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (ul. Sikorskiego 21A),

• Osiedla Witosa od godz. 8.00 do biura Spółdzielni Mieszkaniowej w Białej Piskiej,

• Plac Adama Mickiewicza, Batorego, Cicha, Dolna, Handlowa, Kajki, Kolejowa, Konopnickiej, Kościuszki, Krótka, Łąkowa, Moniuszki, Ogrodowa, Piłsudskiego, Polna, Prusa, Różana, Sienkiewicza, Słoneczna, Słowackiego, Targowa, Warszawska, Wiśniowa, Żeromskiego i Kolonii Zatorze do Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej (ul. Pl. A. Mickiewicza 25).

Mam nadzieję, że po ich weryfikacji będzie możliwe w jak najkrótszym czasie stworzenie na terenie całej naszej gminy sprawnego i efektywnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, który będzie spełniał Państwa oczekiwania.
Jednocześnie pragnę bardzo serdecznie podziękować Państwu za sprawne złożenie pierwszych deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi.
Cały czas z uwagą przyjmujemy Państwa wszelkie uwagi i opinie dotyczące usprawniania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w naszej gminie.

Z poważaniem,
Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
 
NOWA METODA NALICZANIA OPŁAT I NIŻSZE STAWKI ZA ODPADY W GMINIE BIAŁA PISKA PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
28.08.2014.
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,
uprzejmie informuję, że od 1 września 2014 r. w gminie Biała Piska nastąpi zmiana w rozliczeniu za odpady. Przede wszystkim będą niższe stawki opłat i inna metoda ich ustalania.
Przeprowadzona w lipcu br. przez pracowników Urzędu Miejskiego analiza funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami za okres VII 2013 r. - VI 2014 r. pozwoliła na zweryfikowanie kalkulacji opłat, które ponoszą mieszkańcy wskutek rozwiązań wprowadzonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obniżenie stawki opłat za śmieci od 1 września br. jest możliwe ponieważ zmniejszona została opłata za jedną tonę śmieci „na bramie” Stacji Przeładunkowej z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej, a także nieco mniejsze są też koszty za odbiór i transport odpadów komunalnych.
Przypomnieć należy, że do przetargu nieograniczonego (który musimy stosować ze względu ustawę Prawo Zamówień Publicznych) na wywóz śmieci z jedenastu sektorów na które jest podzielone miasto i gmina Biała Piska oferty złożyły trzy firmy (każda z firm zaoferowała cenę dla każdego sektora):
1) MPO Spółka z o.o. – Białystok,
2) KOMA Sp. z o.o. Sp.k. - Ełk,
3) BIALZUK Spółka Cywilna - Biała Piska.
Kryterium wyboru była najniższa cena. Na podstawie zaoferowanych cen wybrano firmy, które w poszczególnych sektorach dały najniższe ceny. Są to:
- MPO Spółka z o.o. z Białegostoku, która już w ubiegłym roku wywoziła śmieci z naszej gminy. Łączna oferta tej firmy na jedenaście sektorów wynosiła 220 800,00 zł. Firma ta odbiera odpady z czterech sektorów za kwotę 76 800,00 zł,
- KOMA Sp. z o.o. Sp.k. z Ełku. Łączna oferta tej firmy na jedenaście sektorów wynosiła 256 770,00 zł. Firma ta będzie obsługiwać 7 sektorów za kwotę 151 020,00 zł.
Firma BIALZUK Spółka Cywilna z Białej Piskiej nie będzie realizować tego zamówienia, gdyż w żadnym sektorze nie zaoferowała ceny niższej niż pozostali oferenci. Łączna oferta tej firmy na jedenaście sektorów wynosiła 435 995,75 zł.
Zgodnie z zamówieniem rozpisanym przez gminę, umowy z wykonawcami zostały podpisane na rok.

Drodzy Państwo,
po przeanalizowaniu kalkulacji wynikającej z rocznego okresu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Biała Piska, niezwłocznie wystąpiłem do Rady Miejskiej w Białej Piskiej o zatwierdzenie nowych stawek za odpady i wyboru nowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, w których zamieszkują mieszkańcy. Opłaty będą naliczane od ,,gospodarstwa domowego”. Poprzednie naliczenie opłaty było od mieszkańca i stawka wnosiła 11 zł miesięcznie, a od 1 września będzie o 2 zł niższa. Radni Rady Miejskiej w Białej Piskiej, pomimo okresu wakacyjnego, nie czekali z decyzją i uchwalili zaproponowaną nową metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zatwierdzili zaproponowane nowe stawki tej opłaty na terenie Gminy Biała Piska, tak żeby niższe ceny zaczęły obowiązywać już od września br. Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami z nieruchomości zamieszkałych będzie wynosić:
• odpady komunalne niesegregowane:
1. dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 9,00 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 18,00 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 27,00 zł miesięcznie,
4. dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby - 36,00 zł miesięcznie,
5. dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób - 45,00 zł miesięcznie,
6. dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób – 54,00 zł miesięcznie.
• odpady komunalne zbierane w sposób selektywny:
1. dla gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę – 8,80 zł miesięcznie,
2. dla gospodarstwa domowego liczącego 2 osoby – 17,80 zł miesięcznie,
3. dla gospodarstwa domowego liczącego 3 osoby – 26,80 zł miesięcznie,
4. dla gospodarstwa domowego liczącego 4 osoby - 35,80 zł miesięcznie,
5. dla gospodarstwa domowego liczącego 5 osób - 44,80 zł miesięcznie,
6. dla gospodarstwa domowego liczącego 6 i więcej osób – 53,80 zł miesięcznie.
Ustalono także nowe stawki opłat za worki i pojemniki z odpadami komunalnymi z nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Są one niższe od dotychczas obowiązujących o taki sam wskaźnik jak dla mieszkańców tj. o ponad 18%.

Szanowni Państwo,
wprowadzenie zmiany opłaty wiąże się jednak z koniecznością ponownego złożenia deklaracji przez właścicieli i zarządców nieruchomości. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwala na automatyczne naliczenie przez gminę nowej stawki. W celu usprawnienia zbierania deklaracji, na podstawie deklaracji z ubiegłego roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej przygotowują deklaracje wg nowego wzoru, które Państwo po zweryfikowaniu i uzupełnieniu podpiszecie. Wychodząc Państwu z pomocą w tym zakresie, od dnia 01 września 2014 r. pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej udadzą się z deklaracjami do poszczególnych miejscowości w gminie. O terminie miejscu podpisywania deklaracji na terenie gminy (w wielu miejscowościach skorzystamy z świetlic wiejskich) zostaniecie Państwo poinformowani przez Sołtysów na 2-3 dni wcześniej, a w mieście będą informacje w TV kablowej. Jak najszybsze złożenie deklaracji usprawni procedurę wprowadzania zmian w systemie opłat. Ze swojej strony i ze strony pracowników, którzy będą bezpośrednio zajmowali się obsługą systemu – proszę o cierpliwość i wyrozumiałość.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Biała Piska,
wybór sposobu naliczania opłat za gospodarowanie odpadami jest trudny. Każda z zaproponowanych przez ministerstwo metod naliczania opłat ma swoje wady i zalety. Żadna nie będzie w pełni satysfakcjonująca dla wszystkich mieszkańców. Dotychczasowy okres wdrażania tzw. ,,rewolucji śmieciowej” potwierdza, że aktualnie przyjęta metoda naliczania opłat, ,,od gospodarstwa domowego", jest metodą najbardziej przejrzystą i na jej wybór zdecydowała się większość samorządów w Polsce.
Zasada naliczania opłaty od ,,gospodarstwa domowego” niesie nadzieję na czyste rowy i czyste lasy. Skoro wszyscy musimy płacić za wywóz i każda ilość wystawionych śmieci przez mieszkańca będzie odebrana, nie będzie opłacać się wywozić śmieci na dzikie wysypiska. Jest również szansa na czyste powietrze, ponieważ odpady nie będą spalane w piecach. Jednakże, aby system działał skutecznie musimy wyjść od najprostszego założenia, a zarazem najważniejszego w dziele wspólnego utrzymania czystości i porządku w gminie – każdy człowiek wytwarza śmieci, a więc każdy musi być objęty systemem zbierania odpadów.

Z poważaniem,
Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
 
 
 
 
Stacja Przeładunkowa z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej
 
 
 

 
Zaproszenie na rocznicę wybuchu II wojny światowej PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
25.08.2014.
 
. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.04.2011.

INFORMACJE O GMINIE BIAŁA PISKA

 

Image

 
Template by AHA-Design