Strona główna
Zegar
Imieniny
23 Listopada 2014
Niedziela
Imieniny obchodzą:
Adela, Erast,
Felicyta, Klemens,
Klementyn, Orestes,
Przedwoj
Do końca roku zostało 39 dni.
Gościmy
Zaproszenie na obchody Narodowego Święta Niepodległości PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
07.11.2014.
 
NIE SPADA TEMPO PRAC I POZYSKUJEMY KOLEJNE ŚRODKI UNIJNE PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
29.09.2014.
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy,
pragnę podzielić się z Państwem dobrą informacją. Rada Decyzyjna Lokalnej Grupy Działania Mazurskie Morze pozytywnie oceniła i zakwalifikowała do dofinansowania przygotowany i złożony przez gminę Biała Piska wniosek o dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Kultury, Wypoczynku, Sportu i Rekreacji w Bemowie Piskim poprzez zagospodarowanie działki nr geod. 20/100”. Projekt będzie dofinansowany z funduszy Unijnych w ramach programu PROW. Jest to już 40 zadanie na które w latach 2007-2014 pozyskaliśmy środki Unijne. Rozpoczęcie prac przewidziane jest w miesiącu październiku 2014 r. Prace powinny być zakończone do końca bieżącego roku. W ramach realizacji projektu zostaną wybudowane 2 place zabaw, mini scena wraz z miejscami do siedzenia, wiata grillowa, palenisko, siłownia zewnętrzna, sektor dla seniorów. Całość działki zostanie ogrodzona, oświetlona oraz wyposażona w ciągi piesze i drogę techniczną.

Szanowni Państwo,
ważnym wydarzeniem było otwarcie w dniu 06 września 2014 r. świetlicy sołeckiej w miejscowości Bełcząc. Świetlica wraz zagospodarowaniem terenu została wybudowana przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Obiekt został odebrany, posiada prawomocne pozwolenie na użytkowanie, wszelkie faktury zostały opłacone. Serdeczne podziękowania płynące z serca składam wszystkim mieszkańcom miejscowości Bełcząc za tak wspaniałą organizację tej sołeckiej uroczystości, liczne przybycie oraz przygotowanie wyjątkowych specjałów kulinarnych. Panie, które przygotowały te wyjątkowe dania i przysmaki mogą brać udział w najważniejszych konkursach kulinarnych.

Czas spędzony na tak miłej uroczystości był tylko krótką przerwą w naszej codziennej pracy, gdyż nie spada tempo prac inwestycyjnych realizowanych przez gminę Biała Piska. Część zadań inwestycyjnych przewidzianych na rok 2014 już za nami – została zrealizowana. O tych zadaniach informowałem Państwa na łamach prasy w miesiącu lipcu. Kolejne zadania są w trakcie realizacji, a następne przygotowywane do wykonania. Poniżej chciałbym w skrócie przedstawić te najważniejsze:
Zakończono realizację zadań:
1. Remont drogi wraz z odwodnieniem zlokalizowanej na działce nr 85
w miejscowości Lipińskie.
2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.
3. Remont Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej II etap.
4. Remont dachu budynku Szkoły Podstawowej w Kożuchach.
5. Remont budynku gminnego nr 14 zlokalizowanego w miejscowości Rogale Wielkie - etap I remont dachu.
6. Zagospodarowanie terenu działki gminnej pomiędzy ul. Kościuszki i Piłsudskiego w Białej Piskiej.
Właściciele mieszkań w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Kościuszki i Piłsudskiego wraz z Gminą w 2013 roku sfinansowali termomodernizację w/w bloków. Dlatego też uznając ich wysiłek finansowy zasadnym było wykonanie ciągów pieszych i utwardzenie terenu przy odnowionych budynkach. Zgodnie z ustaleniami z mieszkańcami w projekcie budżetu na 2015 rok zostanie zaplanowany II etap zagospodarowania tego osiedla.
7. Przygotowano dokumentację projektową wymiany instalacji centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Drygałach oraz Szkole Podstawowej w Bemowie Piskim.

Obecnie trwa realizacja zadań:
- Zagospodarowanie terenu działki gminnej przy ul. H. Sienkiewicza w Białej Piskiej.
- Remont nawierzchni parkingu przy ul. Krótkiej w Białej Piskiej.
- Budowa garażu dla samochodu pożarniczego w Drygałach.

Po podpisaniu umowy przekazano plac budowy w celu realizacji zadań:
- Remont budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Pl. A. Mickiewicza 10 w Białej Piskiej - etap I remont dachu.
- Remont budynku gminnego zlokalizowanego przy ul. Sienkiewicza 14 w miejscowości Drygały - etap I remont dachu.
- Remont drogi gminnej w miejscowości Komorowo. Umowa z wykonawca została podpisana 29 sierpnia 2014 r.
Planowany termin rozpoczęcia w/w prac – wrzesień 2014 r.

Zadania planowane do wykonania w miesiącach październik - listopad 2014.
1. Remont nawierzchni parkingu przy ul. Kajki w Białej Piskiej
2. Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Targowej w Białej Piskiej.
3. Remont nawierzchni przy budynku ul. Słowackiego 4 w Białej Piskiej.
4. Wykonanie chodnika do cmentarza komunalnego w Białej Piskiej
5. Rozbudowa garażu OSP w miejscowości Skarżyn.
6. Budowa placu zabaw w miejscowości Guzki.
7. Budowa placu zabaw w miejscowości Włosty.
8. Budowa placu zabaw w miejscowości Łodygowo.

Szanowni Mieszkańcy,
w słoneczny dzień 17 września 2014.r na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej odbyły się Gminne Mistrzostwa Lekkoatletyczne. W zawodach wzięli udział: przedszkolacy i uczniowie szkół podstawowych. Starszą kategorię wiekową reprezentowali uczniowie gimnazjów z Białej Piskiej i Drygał.
Gminne Mistrzostwa Lekkoatletyczne były jednocześnie inauguracją sportowego roku szkolnego w naszej gminie. W zawodach wzięło udział około 200 uczestników.
Mali sportowcy zmagali się w konkurencjach lekkoatletycznych takich jak: bieg na 60 i 100 metrów, bieg na 200 metrów (dla klas 0 i I-II), biegi na 400 m, 600 m, 800 m, 1000 m, rzut piłeczką palantową i skok w dal. Konkurencje prowadzone były oddzielnie dla chłopców i dziewcząt z podziałem na kategorie wiekowe: klasa „0”, klasy I-II, III-IV, V-VI oraz gimnazjaliści.
Zwycięzcy każdej konkurencji otrzymali pamiątkowe medale. Dla zmęczonych sportowymi zmaganiami czekała gorąca grochówka.
Składam serdeczne podziękowania młodym sportowcom naszej gminy oraz wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego przedsięwzięcia.
Pozostając w duchu sportowym wszystkich miłośników piłki nożnej zapraszam na Gminny Halowy Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się w dniu 27 września 2014 r. (sobota) godz. 10.00 w wyremontowanej (przy pomocy funduszy unijnych) hali przy Publicznym Gimnazjum w Białej Piskiej.

Z wyrazami szacunku,

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
 
Lekkoatletyczne Mistrzostwa Gminy Biała Piska
 
Otwarcie świetlicy sołeckiej w miejscowości Bełcząc
 
Podpisanie umowy na budowę drogi do miejscowości Komorowo
 
Zagospodarowanie terenu przy ulicy Kościuszki i Piłsudskiego
 
 
Komunikat Burmistrza Białej Piskiej PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
11.09.2014.
W związku z przystąpieniem Gminy Biała Piska do realizacji wspólnego z Gminami wchodzącymi w skład Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna w Ełku przedsięwzięcia

„Demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Związku Międzygminnego Gospodarka Komunalna”,

i opracowanie wieloletniej prognozy dofinansowania zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Olsztynie i budżetu Gminy Biała Piska na lata 2015-2020,

zapraszam zainteresowanych Mieszkańców,

aby w dniach od 10 do 30 września 2014 roku
w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej pok. nr 14 w godzinach od 7.00 do 15.00, składali wstępne wnioski na dofinansowanie tego przedsięwzięcia.


• Uprzejmie informuję o możliwości dofinansowania kosztów prac związanych z wymianą lub usuwaniem pokrycia dachowego, elewacji lub innych elementów budowlanych zawierających azbest, obejmujących:
1) demontaż, transport, unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest
lub
2) załadunek zdemontowanych już wyrobów zawierających azbest, transport, unieszkodliwianie.
• Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy, których nieruchomość znajduje się na terenie naszej Gminy.
• Dotacja nie pokrywa kosztów związanych z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych, elewacji oraz innych elementów budowlanych.
• Zadanie musi być wykonane przez firmę posiadającą stosowne uprawnienia.
• Dotacja celowa może wynosić do 100% kosztów kwalifikowanych.
• Dotacji udziela się raz dla danego obiektu.

W razie jakichkolwiek pytań należy zgłosić się do tutejszego Urzędu – Referat Finansowy, pok. nr 14, numer telefonu 87 4241355.

Druki wniosku można:
- otrzymać w tutejszym urzędzie lub u Sołtysa danego Sołectwa,
- pobrać ze strony internetowej bip.bialapiska.pl w zakładce azbest lub klikając w link
 
. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.04.2011.

INFORMACJE O GMINIE BIAŁA PISKA

 

Image

 
Template by AHA-Design