Strona główna
Zegar
Imieniny
30 Lipca 2014
Środa
Imieniny obchodzą:
Abdon, Julia,
Julita, Ludmiła,
Maryna, Ubysław
Do końca roku zostało 155 dni.
Gościmy
Odwiedza nas 1 gość
Udzielone zostało absolutorium za 2013 rok. W 2014 r. dalej utrzymujemy wysokie tempo inwestycji PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
16.07.2014.
Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Biała Piska,
pragnę Państwa poinformować, że w dniu 26 czerwca 2014 r. podczas Sesji Rady Miejskiej w Białej Piskiej radni udzielili Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium za 2013 r. Oczywiście wcześniej, bo już w marcu 2014 r. zostało przedstawione Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 r. Sprawozdanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie, a po jego przeanalizowaniu przez radnych oraz opiniach poszczególnych komisji Rady Miejskiej, Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu w dniu 21 maja 2014 r. jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdanie i wniosła do Rady Miejskiej o udzielenie Burmistrzowi Białej Piskiej absolutorium za 2013 r.
Dochody gminy w 2013 r. zostały wykonane w wysokości 42 576 291,92 zł (98,26%), wydatki w wysokości 42 416 421,87 zł (97,90%). W 2013 r. zaciągnięty został kredyt w wysokości 2 400 000 zł, ale jednocześnie zostały spłacone kredyty z ubiegłych lat w kwocie 3 202 428 zł, czyli zadłużenie Gminy zostało zmniejszone o 800 000 zł.
Rok 2013, był kolejnym rokiem, w którym wykorzystaliśmy naszą szansę na pozyskanie kolejnych środków unijnych. Podpisane zostały umowy na finansowanie zadań inwestycyjnych. W 2013 r. zrealizowane i rozliczone zostały następujące zadania: Remont zewnętrzny zabytkowego budynku Urzędu Miejskiego, Budowa wielofunkcyjnych boisk o nawierzchni poliuretanowej w miejscowościach Bemowo Piskie i Kumielsk. W 2013 r. z wykonawcami zostały podpisane umowy na realizacje zadań: Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc oraz Modernizacja hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej. Te zadania oraz zadanie Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej III etap zostały już zrealizowane do końca czerwca 2014 r.
Na 9 zadań planowanych w 2013 r. nie zostały poniesione nakłady, natomiast wykonaliśmy 17 dodatkowych zadań, o realizację których wnioskowali radni, sołtysi oraz mieszkańcy. Nie zrezygnowaliśmy z realizacji zadań na które nie zostały poniesione nakłady w 2013 r., pracowaliśmy nad ich przygotowaniem i część z nich została już zrealizowana w 2014 r. (np. remont drogi w Nowych Drygałach), pozostałe będą zrealizowane w bieżącym roku.
Wartość wykonanych zadań inwestycyjnych i większych remontów zamknęła się kwotą 2 968 731 zł., którą należy odnieść do kwoty 2 400 000 zł kredytu zaciągniętego w 2013 r.
Ponieważ niektórzy pseudoekonomiści przedstawiają katastrofalnie stan finansów gminy informuję, że w 2013 r. jak i w latach poprzednich na bieżąco płaciliśmy wszelkie zobowiązania gminy, a 2013 rok zamknęliśmy nadwyżką w kwocie 159 870 zł. Urząd oraz jednostki organizacyjne gminy w ciągu całego 2013 r. zachowały płynność finansową, na bieżąco też realizowane były wydatki w oświacie.
Na 12 radnych obecnych na Sesji Rady Miejskiej 10 głosowało za udzieleniem absolutorium, 2 radnych było przeciw. Pragnę podziękować wszystkim pracownikom Urzędu Miejskiego, pracownikom jednostek organizacyjnych gminy, wszystkim radnym Rady Miejskiej, i tym którzy byli za udzieleniem absolutorium (Panie Elżbieta Sakowska, Hanna Grunwald, Panowie Bogusław Bednarski, Jerzy Brzózka, Sławomir Duda, Dariusz Gąska, Marek Grabowski, Eugeniusz Niedźwiecki, Lucjan Płaskowicki, Marian Waszkiewicz), a także tym którzy głosowali przeciw (Panowie Waldemar Podlaski oraz Zbigniew Dąbkowski). Dziękuję też wszystkim sołtysom oraz mieszkańcom gminy za wspólne zrealizowanie zadań gminy w 2013 r. Ich realizacja to nasz wspólny sukces.


Drodzy Państwo,
przed dwoma tygodniami na łamach prasy informowałem o zakończeniu roku szkolnego i akademickiego, wręczonych stypendiach oraz zorganizowanych na terenie Naszej Gminy zawodach strażackich, uroczystościach w których tak licznie Państwo uczestniczyliście, za co serdecznie dziękuję.
Niemniej jednak okres wakacyjny to przede wszystkim czas wzmożonej i intensywnej pracy Urzędu Miejskiego w Białej Piskiej związany z realizacją nowych inwestycji i remontów.
Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku utrzymujemy wysokie tempo realizacji zadań inwestycyjnych. Część zaplanowanych na rok 2014 zadań została ukończona, inne zadania są w trakcie realizacji, a kolejne w trakcie przygotowywania procedury przetargowej. W skrócie chciałbym Państwu przedstawić stan realizacji najważniejszych zadań.

Zostały już zakończone poniższe zadania:
1. Budowa świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Bełcząc. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
2. Modernizacja stadionu miejskiego w Białej Piskiej – III etap. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
3. Remont hali sportowej zlokalizowanej przy zespole boisk Orlik 2012 w Białej Piskiej. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
4. Remont drogi w miejscowości Nowe Drygały.
5. Budowa parkingu przy budynku Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej.

Trwa realizacja zadań:
1. Remont drogi wraz z odwodnieniem zlokalizowanej w miejscowości Lipińskie.
2. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń
w Szkole Podstawowej im. gen. Józefa Bema w Bemowie Piskim z przeznaczeniem na pomieszczenia oddziałów przedszkolnych.
3. Naprawa i pielęgnacja płyty boiska na Stadionie Miejskim w Białej Piskiej.
4. Zakup i dostawa nowego średniego wozu pożarniczego marki Mercedes Atego dla OSP Drygały. Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej.
5. Modernizacja Przedszkola Miejskiego w Białej Piskiej II etap.

Po przeprowadzeniu procedury przetargowej podpisano umowy z Wykonawcami oraz przekazano plac budowy w celu realizacji poniższych zadań:
1. Zagospodarowanie terenu działki gminnej:
- pomiędzy ul. Kościuszki i ul. Piłsudskiego w Białej Piskiej,
- przy ul. H. Sienkiewicza w Białej Piskiej,
- parking przy ul. Krótkiej w Białej Piskiej.
W ramach robót uzupełniających Wykonawcy powyższych zadań zostanie zlecony remont nawierzchni parkingów przy ul. Kajki oraz przy ul. Targowej w Białej Piskiej.

2. Remont budynku gminnego zlokalizowanego:
- przy ul. Pl. A. Mickiewicza 10 w Białej Piskiej - etap I remont dachu,
- przy ul. Sienkiewicza 14 w miejscowości Drygały - etap I remont dachu,
- w miejscowości Rogale Wielkie - etap I remont dachu.


Przygotowywane są do realizacji następujące zadania:
1. Trwa procedura zapytania ofertowego dla zadania remont dachu budynku Szkoły w miejscowości Kożuchy.
2. Przygotowywana jest również dokumentacja przetargowa do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi w miejscowości Komorowo.

Zleciłem wykonanie dokumentacji technicznej dla poniższych zadań:
1. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji instalacji centralnego ogrzewania Szkoły Podstawowej w Drygałach oraz Szkoły Podstawowej
w Bemowie Piskim.
2. Remont przepustu - ulica Zielona w miejscowości Drygały.
3. Rozbudowa i docieplenie budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Skarżyn.
4. Budowa garażu dla samochodu pożarniczego przy OSP Drygały.

Należy także zaznaczyć, że na bieżąco prowadzone są remonty dróg o nawierzchni żwirowej oraz remonty mieszkań i budynków komunalnych prowadzone przez naszą gminną grupę remontową oraz pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Szanowni Mieszkańcy,
jak zapewne sami Państwo widzicie skutecznie wykorzystujemy szansę jaką dała nam perspektywa finansowa Unii Europejskiej przypadająca na lata 2007– 2013. Od 2007 roku zrealizowaliśmy wspólnie z jednostkami podległymi już 35 zadań dofinansowanych ze środków unijnych. Cieszą zrealizowane już projekty zarówno te duże , jak i te małe.

Z poważaniem,

Zastępca Burmistrza Białej Piskiej
Wojciech Stępniak
 
 
Hala sportowa po modernizacji
 
Modernizacja hali sportowej - wykonanie podłogi sportowej
 
Modernizacja hali sportowej - remont dachu
 
Modernizacja Stadionu Miejskiego - wykonane zadaszenie
 
Modernizacja Stadionu Miejskiego - wykonywanie boiska treningowego
 
Parking przy Przedszkolu Miejskim w Białej Piskiej
 
Remont drogi w miejscowości Lipińskie
 
Remont Drogi w miejscowości Nowe Drygały
 
Remont Drogi w miejscowości Nowe Drygały
 
Świetlica w miejscowości Bełcząc
 

Świetlica w miejscowości Bełcząc
 
Zaproszenie na 60-lecie klubu MLKS "ZNICZ" Biała Piska PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
11.07.2014.
 
Zaproszenie do bezpBatnego korzystania z kompleksu boisk sportowych PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
11.07.2014.

 


 
. PDF Drukuj Email
Wpisał: Administrator   
15.04.2011.

INFORMACJE O GMINIE BIAŁA PISKA

 

Image

 
Template by AHA-Design